Hoppa till huvudinnehållet

Nu live: Holiday Sale. Upp till 40 % rabatt. Handla nu

Lars the troll and other gaming characters stand alongside one another against a lush nature-filled landscape.

Rätt för människor

På SteelSeries har vi tydliga övertygelser och värderingar som vi varje dag lever upp till genom vår personal och vår kultur, i alla delar av organisationen. De fungerar som vår polstjärna och är vägledande för hur vi arbetar och vad vi gör som företag:

En mycket viktig del av detta är vår tro på behovet av att arbeta för mer mångfald, rättvisa och inkludering samt för att påverka spelgemenskapen att agera som en god kraft i världen. Därför är vi:


Engagerade i att skapa inkludering, tillgänglighet och rättvisa för all vår personal

Vi strävar efter att lyssna på våra användare och på varandra samt stödja många olika kompetenser från olika bakgrund och med olika behov

Vi är här för att vårda spelgemenskapen och göra den till en god kraft i världen när vi kan

SteelSeries mascot Lars holding speech bubbles

Lyssna

Vi lyssnar på användare, varandra och marknaden.

SteelSeries mascot Lars smiling in front of flags

Utmana

Vi utmanar oss själva och status quo.

SteelSeries mascot Lars extending hand

Omvandla

Vi omvandlar varandra, vår bransch och våra liv.


Så här omsätter vi våra värderingar och övertygelser i praktiken…

Skapa en mångfaldig och inkluderande arbetsplats

Vi vill skapa säkra, inkluderande miljöer där SteelSeries anställda känner sig välkomna och att de får det stöd de behöver. Vi tror också att en mångsidigt tänkande är grundläggande för innovation och för att vi ska lyckas med att skapa en vinnande spellösning för alla spelare överallt i världen.

Vi genomför regelbundet undersökningar om mångfald, jämlikhet och inkludering (Diversity, Equity and Inclusion, DE&I) bland de anställda och har öppna möten i hela organisationen till vilka alla är inbjudna att bidra och hjälpa oss att förstå vad vi är bra på och hur vi kan bli bättre. Vi har också skapat kommittéer för anställda som är arbetar för att stödja kvinnor, HBTQ+-gemenskapen och andra underrepresenterade grupper:

• Vår grupp For Pride (för pride) tillhandahåller ett utrymmer för gemenskap, resurser, stöd, mentorskap och utbildning till HBTQ+ och allierad SteelSeries-anställda.

• Vår grupp Women of SteelSeries (SteelSeries kvinnor) tillhandahåller ett forum där kvinnliga anställda kan dela erfarenheter och stödja varandra. Gruppen fokuserar också på initiativ för erkännande av kvinnliga kompetens inom företaget och uppmuntra fler kvinnor att gå med. I mars 2022 lyfte vi fram en serie blogginlägg som skrivits av våra kvinnliga anställda och stod som värd för ett antal streamar för att höja medvetenheten om deras arbete och tillhandahålla inspiration för andra kvinnor i spelbranschen.

• Vår Mental Health Group (grupp för mental hälsa) lyfter att mental hälsa är mycket viktigt både på och utanför arbetsplatsen. Den här gruppen är en säker plats på jobbet där man kan diskutera frågor och hitta stöd, samt ett sätt att skapa kontakt med den större spelgemenskapen. Vi delar information och resurser tillsammans med företagssponsrade förmåner som vårt Employee Assistance Program (program för stöd till anställda), Insight Timer-appen för att stödja mindfulness och gratiskursen Energy and Attention (energi och uppmärksamhet) som hjälper människor att arbeta med sina personliga energicykler för att skapa en bra balans mellan arbete och privatliv och maximera produktiviteten.

Person on video conference call on laptop

Gör vår spelgemenskap till en god kraft

Vi arbetar för att använda kraften hos vår personal och gemenskap för att skapa en förbättra medvetenhet och skapa support för de frågor de bryr sig om, inklusive initiativ för HBTQ+ och mental hälsa.

År 2021 lanserade vi ett nytt partnerskap med Wounded Warrior Project (WWP) – en ideell organisation som hjälper veteraner och aktiva militärer som har ådragit sig en fysisk eller mental sjukdom eller skada. Under 2021 gav vi donationer till WWP och har hjälp till att samla in ytterligare medel genom att stödja välgörenhetsorganisationens årliga spel- och livestreamingevenemang ”Warrior Week” och ”Capture the Flag”. Vi har också arbetat med WWP för att införliva spel i deras återhämtningsprogram för mental hälsa ”Project Odyssey”, vilket genom sitt rehabiliterande innehåll ett effektivt sätt att engagera veteraner och skapa en stark förmåga att fatta beslut.

Förutom vårt partnerskap med Wounded Warrior Project använde vi våra livestreamingarrangemang för att höja medvetenheten om, stödja och samla in pengar till ett antal andra initiativ som vår gemenskap bryr sig om. Varje månad doneras alla pengar som samlas in genom vår kanal på Twitch till olika initiativ och vi matchar alla donationer (1:1) från vår gemenskap. Sedan 2020 har vi stöttat över ett dussin välgörenhetsorganisationer, organisationer och GoFundMe-initiativ inklusive Vital Voices, The Global Food Banking Network, Asian Americans Advancing Justice, Anita B dot Org, Thurgood Marshall College Fund, Casa Ruby, Humane Society, The Red Cross med mera.