Hoppa till huvudinnehållet
Lars and other gaming characters breakdance and pose around and on top of various SteelSeries products against a lush forest landscape.

Gör det på rätt sätt: Hållbarhet hos SteelSeries

Vi åtar oss att göra saker på rätt sätt, så att nästa generation av spelare kan fortsätta spela.

För SteelSeries handlar framtida framgångar inte bara om att tillverka den bästa utrustningen, utan också om att göra rätt val för människor och planeten hela vägen. Att bygga hållbara verksamheter får inte handla om att jaga enkla rubriker eller göra ytliga påståenden. Som varje spelare vet finns det enkla vinster, men att göra rätt kräver koncentration, beslutsamhet och mängder av ansträngning. Vi anser att det enda sättet att skapa en bättre framtid för spelare, för alla andra och för vår planet är att göra saker på rätt sätt.

Som en del av GN Group-familjen har vi nu ännu större möjlighet att använda vårt kombinerade kunnande och vår skala för att göra rätt sak och mångdubbla våra ansträngningar för att uppnå positiva resultat.


SNABBA FAKTA: Viktiga prestationer hittills

Vi rapporterar våra koldioxidutsläpp över hela vår leveranskedja (scope 1, 2 och 3)

Vi har förbundit oss till vetenskapligt grundade klimatmål

Vi använder 100 % återvunnet papper i våra inre förpackningsstrukturer

Vi är stolta partner i Plastic Bank och Wounded Warrior Projects

NYCKELMÅL

Att våra direkta verksamheter och den energi vi använder ska vara koldioxidneutrala senast 2025

Eliminera engångsplast i alla förpackningar senast 2025

Integrera cirkulära principer i allt vi gör

Göra våra arbetsplatser inkluderande för alla


Ta reda på mer om våra mål och hur det går:


FN:s Global Compact och FN:s globala mål för hållbar utveckling

FN:s 2030 agenda för hållbar utveckling beskriver 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) för arbetet för en mer hållbar framtid. GN Group har undertecknat FN:s Global Compact och som en del av GN Group strävar vi efter att påverka alla målen för hållbar utveckling på ett positivt sätt. Det finns fyra mål där Steel Series kan bidra mest till de globala framstegen:

UN sustainable development goal logo displays gender symbols and the text "gender equality".

Vi bryr oss om all vår personal och vi arbetar hårt för att skapa en mer inkluderande och mångfaldig arbetsplats för alla som arbetar för och med SteelSeries. Vi anser att alla har rätt att känna sig hemma och trygga på sin arbetsplats och jämställdhet är avgörande för att uppnå detta. Vi arbetar för en mer jämlik representation i hela vår organisation och för att öka rättvisan genom hur vi belönar och befordrar talanger.

Energi driver vår verksamhet och våra produkter. Vi försöker minska vår energianvändning och vårt koldioxidavtryck genom att effektivisera våra aktiviteter, köpa förnybar el och effektivisera tillverkning, distribution och produkter.

UN sustainable development goal logo displays gender symbols and the text "gender equality".
UN sustainable development goal logo displays gender symbols and the text "gender equality".

Vi har alltid satt upp höga standarder för rättvisa i vår affärspraxis och vi har ett nära samarbete med alla våra leverantörer för att säkerställa att mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter skyddas. Genom vårt åtagande till FN:s Global Compact säkerställer vi att vi alltid följer högsta möjliga standarder.

Vi vet att det är viktigt att vi kontinuerligt granskar och utvärderar de material och processer vi använder i våra produkter. Vi fortsätter att bygga en robust uppsättning policyer och rutiner, och nu påskyndar vi detta arbete inom områden som t.ex. konfliktmineraler, ansvarsfulla inköp och anti-korruption med stöd av GN Store Nord (vårt moderbolag). Vi strävar efter att upprätthålla dessa standarder i hela vår värdekedja.

UN sustainable development goal logo displays gender symbols and the text "gender equality".