Hoppa till huvudinnehållet
Få fri standardfrakt på beställningar över 49.99 USD

Integritetspolicy

Integritetspolicyn har uppdaterats 15 juli 2020

1. DEFINITIONER

1.1 Som ”minderårig” räknas ett barn under 13 år.

1.2 Med ”personuppgifter” menas all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

1.3 Med ”känsliga personuppgifter” menas alla personuppgifter som rör en fysisk persons etniska bakgrund; politiska, religiösa, filosofiska åsikter; medlemskap i fackförening; hälsa eller sexuella preferenser; utdrag ur brottsregistret; betydande sociala problem och annan strikt privat information.

1.4 Med ”SteelSeries”/”vi” menas SteelSeries ApS och dess dotterbolag.

1.5 Med ”webbplats” menas SteelSeries webbplats, https://steelseries.com.

2. INLEDNING

Denna integritetspolicy handlar om hur vi behandlar personuppgifter och hur vi använder kakor på vår webbplats.

Vi kommer att publicera alla eventuella ändringar av integritetspolicyn på denna sida och, om ändringarna är betydande, även kungöra detta på SteelSeries webbplats eller genom att skicka dig ett meddelande. Vi uppmuntrar dig att granska integritetspolicyn varje gång du använder webbplatsen, för att hålla dig informerad om hur vi behandlar personuppgifter och på vilket sätt du kan bidra till att skydda din integritet.

Om du känner att vi inte följer denna integritetspolicy, bör du omedelbart kontakta oss via e-post till privacy@steelseries.com eller via post till nedanstående adress:

SteelSeries ApS Dirch Passers Allé 27, 5 våningen, DK-2000 Frederiksberg, Danmark

3. PERSONUPPGIFTER

3.1 Insamling av personuppgifter

När en användare besöker webbplatsen är det möjligt för denne att lämna in personuppgifter till SteelSeries.

SteelSeries samlar bara in personuppgifter baserat på en användares aktiva inlämning av personuppgifter på webbplatsen; dvs. alla personuppgifter som SteelSeries samlar in från användare av webbplatsen, med användarens kännedom om, och medgivande till, insamlandet.

SteelSeries informerar användare av webbplatsen om att vi aldrig ber dig lämna känsliga personuppgifter när du använder webbplatsen.

SteelSeries erkänner att minderåriga behöver särskilt skydd i informationssamhället, samt de möjliga risker som en minderårigs interaktioner med dessa tjänster medför, inklusive den minderåriges inlämnande av personuppgifter när hen använder tjänster i informationssamhället. Därför kommer SteelSeries inte att be minderåriga att lämna in personuppgifter. Vidare, om SteelSeries får reda på att några personuppgifter som rör en minderårig har lämnats in till SteelSeries genom webbplatsen, kommer SteelSeries att vidta åtgärder för att säkerställa att dessa personuppgifter raderas.

3.2 Användning av personuppgifter

SteelSeries använder uteslutande personuppgifter för ändamål som överensstämmer med användarens aktiva inlämnande av personuppgifter. SteelSeries kommer därmed att använda insamlade personuppgifter för att underlätta kommunikationen med webbplatsens användare och ge användarna en bättre upplevelse av webbplatsen.

Situationer då personuppgifter används:

 • När du lägger en beställning: namn, e-post, adress, faktureringsinformation
 • När du registrerar dig: e-post, användarnamn, lösenord
 • När du kommunicerar med våra supportteam: namn, e-post, beställnings-ID

SteelSeries överför bara personuppgifter insamlade från användare av webbplatsen till tredje part om det är absolut nödvändigt, och om användaren har samtyckt till en sådan överföring (t.ex. i form av en begäran att behandla en beställning), om lagen kräver det eller om det krävs för att skydda juridiska eller andra viktiga intressen.

Vissa av dessa tredje parter inkluderar, men är inte begränsade till, följande partners:

 • Brand3D LLC, för Aim Master
 • Smile Inc., för SteelSquad Rewards Program
 • iGames Inc., för Game Giveaways

SteelSeries sparar bara dina personuppgifter så länge du har en profil på webbplatsen, såvida de inte behöver sparas längre för att de krävs för att uppfylla ett kontrakt som du är part i, för att uppfylla en för oss lagstadgad skyldighet, eller för något som syftar till att uppfylla våra legitima intressen.

3.3 Dina rättigheter angående hantering av dina personuppgifter

Du har ett antal rättigheter gällande de av dina personuppgifter som vi har sparat, och du kan när som helst utnyttja dina rättigheter genom att kontakta oss på de sätt som anges nedan.

Dessa rättigheter inkluderar:

 • Att få reda på hur vi hanterar dina personuppgifter och få åtkomst till de av dina personuppgifter som vi sparar. Observera att vi, under vissa omständigheter, har rätt att neka begäran om åtkomst till kopior av personuppgifter, med syfte att skydda en annan persons rätt till integritet.
 • Att kräva att vi korrigerar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Att kräva att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter. Observera att vi i vissa fall har laglig rätt att behålla dina personuppgifter, även om du kräver att de raderas. En användare kan aktivt radera personuppgifter som är kopplade till hens användarprofil genom att radera sin profil på webbplatsen.
 • Att under vissa omständigheter invända mot, och kräva, att vi begränsar vår hantering av dina personuppgifter. Återigen kan det finnas tillfällen då du invänder mot, eller ber oss begränsa, vår hantering av dina personuppgifter men då vi har laglig rätt att vägra detta.
 • Att, i vissa fall, få personuppgifter i strukturerat format som används ofta och som kan läsas maskinellt, och/eller begära att sådan information överförs till tredje part om detta är tekniskt möjligt. Observera att denna rättighet bara rör personuppgifter som du har lämnat till oss.
 • Att ångra ditt medgivande, även om vi i vissa fall har laglig rätt att fortsätta hantera uppgifterna utan ditt medgivande, om vi har ett legitimt skäl (förutom medgivandet) att göra så.
 • Om du anser att vi har kränkt dina rättigheter kan du lämna in ett klagomål på danska dataskyddsmyndighetens webbplats. Länken öppnar www.datatilsynet.dk i ett nytt fönster.

4. KAKOR

4.1 Medgivande

SteelSeries använder kakor på denna webbplats. När du besöker och interagerar med vår webbplats, accepterar du att vi automatiskt tar emot och registrerar information från din webbläsare på våra serverloggar, inklusive din IP-adress, information om kakor, samt sidan du begärde.

4.2 Placering och användning av kakor

När webbplatsen används kommer kakor att sparas på det media som användaren använder för att navigera på webbplatsen. Dessa kakor används för att ge användaren av webbplatsen en bättre upplevelse, och för att samla in viss information om användaren, för att underlätta analysen av användarna på webbsidan.

4.3 Typer av kakor

Kakor som placeras på användarens val av media innefattar

 • När du loggar in på din profil
 • När du besöker och interagerar med vår webbsida för att underlätta analys med Google Analytics (Länken öppnar http://www.google.com/analythics/ i ett nytt fönster)

4.4 Hantering av kakor

SteelSeries informerar användare av webbplatsen om att användaren kan radera kakor med en funktion i webbläsaren. Användaren kan också, i sin webbläsare, ställa in så att den helt och hållet blockerar kakor.

SteelSeries rekommenderar alla användare att läsa användarguiden till sin webbläsare, för att på så sätt kunna justera dess inställningar för kakor, enligt sina önskemål.

4.5 Marknadsföring online

Vi visar dig inga annonser från tredje part när du använder SteelSeries.com. Dock arbetar vi med marknadsföringspartners med att sätta annonser för SteelSeries på webbplatser från tredje part, och dessa partners kan spara kakor i din dators webbläsare.

Dessa partners är: Google, Facebook, Twitter, Outbrain, Reddit, ImpactRadius och Refersion. Kakorna gör så att våra partners känner igen din dator, så att annonsservern kan visa dig annonser för SteelSeries på andra stället på internet.

5. SÄKERHET

Vi vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda din information. När du lämnar information via webbplatsen, krypteras din information och skickas till oss på ett säkert sätt. Du kan verifiera detta genom att leta efter en låssymbol i din webbläsare, eller efter ”https://” i början av webbplatsens adress. Servrarna som vi sparar information på förvaras på en säker plats.

SteelSeries Engine

Samlar SteelSeries in och sparar några data från min användning av SteelSeries Engine 3?

SteelSeries Engine 3 samlar in en grundläggande mängd data för att kunna ge våra kunder rätt service och för att förbättra våra produkter.

Vilka data samlar SteelSeries Engine 3 in?

Vi samlar in tre typer av uppgifter. Alla uppgifter som anges nedan skickas anonymt till SteelSeries och innehåller ingen information som kan användas för att identifiera någon.

Applikations- och enhetsdata

Vi samlar in information om vilken SteelSeries-enhet du har anslutit, firmware-versionerna, Engines versionsnummer, din OS-version, ditt land (men inte din IP-adress, ort eller län/region) och ditt applikations-ID. Applikations-ID är ett slumpmässigt, unikt nummer som genereras vid installation. Vi kan inte använda detta nummer för att identifiera en användare: det är helt enkelt till för att vi ska kunna veta att varje installation är unik.

Interaktionsdata

Vi samlar in allmänna interaktionsdata, som hjälper oss att förbättra våra produkter och tjänster. Denna typ av data är avsedd att informera oss om hur användare använder SteelSeries Engine. Dessa data kan inkludera följande:

 • Information om vilka skärmar i SteelSeries Engines användargränssnitt som användaren tittar på, och vilka sektioner som användaren interagerar med.
 • Information om vilka funktioner som används medan SteelSeries Engine körs (t.ex. körs PrismSync Engine App?)

Du kan när som helst neka till att dela interaktionsdata, via inställningarna i Engine.

Felloggar

För att hjälpa oss med att identifiera problem som våra spelare kan ha, kommer vi att skicka detaljerad information om applikationskrascher, misslyckade uppdateringar av firmware och andra felrapporter.

Varför samlar SteelSeries in dessa uppgifter?

Vi samlar in dessa anonyma data för att förbättra våra produkter och tjänster, och för att kunna skicka korrekta meddelanden om tillgängliga uppdateringar av firmware och mjukvara.

Dessa data hjälper oss att få svar på frågor som: Vilken är den bästa musen CPI? Uppdaterar headset-ägare regelbundet sin firmware? Hur många användare använder regelbundet PrismSync? Att känna till svaret på sådana frågor gör att vi kan fokusera på att ge dig bästa möjliga produktupplevelse.

Delar eller säljer SteelSeries dessa uppgifter?

Nej. Alla data som samlas in från Engine är utformade för att vi på SteelSeries ska kunna fatta välgrundade beslut om våra produkter. Vi varken delar eller säljer dessa data med några andra partners eller tredje parter.

Kan jag välja att inte dela data från SteelSeries Engine 3?

Ja. Du kan inaktivera delande av interaktionsdata och felrapporter i inställningarna för SteelSeries Engine 3 när som helst.

Hur säkra är mina lokala data från SteelSeries Engine 3, som jag skapar på min dator?

Dina lokala data som du skapar med SteelSeries Engine 3 (t.ex. dina konfigurationer och makron) sparas okrypterat i en databas på din dator. Av detta skäl rekommenderar vi att du aldrig skapar makron som innehåller känslig information som lösenord eller kreditkortsnummer.

Behöver jag CloudSync för att använda SteelSeries Engine?

Det är valfritt att använda CloudSync med produkter med SteelSeries Engine 3. Vi kräver aldrig att du skapar ett online-konto för att konfigurera enheter i SteelSeries Engine.

Vilken information samlas in och sparas genom SteelSeries CloudSync?

För att vi ska kunna erbjuda vår tjänst CloudSync för att säkerhetskopiera och synka dina data tvärs över olika spelmaskiner, kommer vi att samla in och spara följande data:

 • Dina SteelSeries-enheter som du ansluter till SteelSeries Engine 3.
 • Dina konfigurationer som du skapar för varje enhet.
 • Dina makron som du skapar.
 • Din applikationer som du använder för att välja att utlösa autostart av en konfiguration.

Vad gör SteelSeries med de data som lagras i CloudSync?

Vi använder insamlade data för att tillhandahålla och förbättra våra produkter och tjänster.