Hoppa till huvudinnehållet

Integritetspolicy

Integritetspolicyn uppdaterades 21 februari 2023

1. DEFINITIONER

1.1 Som ”minderårig” räknas ett barn under 13 år.

1.2 Med ”personuppgifter” avses all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person.

1.3 Med ”känsliga personuppgifter” avses alla personuppgifter som rör en fysisk persons ras, etniska bakgrund; politiska, religiösa, filosofiska åsikter; medlemskap i fackförening; hälsa eller sexuella preferenser; utdrag ur brottsregistret och betydande sociala problem.

1.4 Med ”SteelSeries”/”vi” avses SteelSeries ApS och dess dotterbolag.

1.5 ”Webbplatser” avser SteelSeries-webbplatser, https://steelseries.com, https://3daimtrainer.com och alla underdomäner.

1.6 ”Tjänster” avser våra programvaruprodukter som erbjuds som en tjänst och som finns tillgängliga på vår webbplats eller via nedladdningsbar programvara tillgänglig på våra webbplatser eller på tredje parts digitala marknadsplatser såsom Steam (https://store.steampowered.com).

2. INLEDNING

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter och hur vi använder cookies på vår webbplats och i våra tjänster.

Vi kommer att publicera alla eventuella ändringar av integritetspolicyn på denna sida och, om ändringarna är betydande, även kungöra detta på SteelSeries webbplats, i tjänsterna eller genom att skicka dig ett meddelande. Vi uppmuntrar dig att granska integritetspolicyn varje gång du använder webbplatsen eller våra tjänster, för att hålla dig informerad om hur vi behandlar personuppgifter och på vilket sätt du kan bidra till att skydda din integritet.

3. PERSONUPPGIFTER

3.1 Insamling av personuppgifter

3.1.1. Normal insamling

När en användare använder webbplatsen eller våra tjänster är det möjligt för denne att lämna in personuppgifter till SteelSeries.

SteelSeries kommer endast att samla in personuppgifter om användaren skickar in personuppgifter via webbplatsen eller våra tjänster och med användarens vetskap om att de inskickade uppgifterna behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Det inkluderar uppgifter som kommer från en användares webbläsare, i enlighet med det som beskrivs i avsnitt 4 nedan (Cookies och andra datainsamlingsmetoder).

SteelSeries kommer aldrig att be dig lämna ut känsliga personuppgifter när du använder webbplatsen eller våra tjänster.

SteelSeries samlar inte medvetet in personuppgifter från användare som är under 13 år utan ett uttryckligt samtycke från en förälder eller vårdnadshavare. Om vi får kännedom om att vi har råkat samla in uppgifter om en användare som är under 13 år utan samtycke av förälder eller vårdnadshavare kommer vi att radera dessa uppgifter så fort det går. Om du tror att vi kan ha samlat in personuppgifter om en användare under 13 år utan uttryckligt samtycke från en förälder eller vårdnadshavare, skicka in en begäran via detta DSAR-formulär. Vi kommer inte medvetet att ”sälja” några personuppgifter om någon person under 16 år, i enlighet med definitionen av denna term som anges i California Consumer Privacy Act (CCPA) nedan.

3.1.2 Insamling via YouTube-delning

Funktionen att dela på YouTube med SteelSeries Moments använder YouTube API-tjänster. Användning av denna funktion är föremål för Googles sekretesspolicy och YouTubes användarvillkor.

Vi samlar in och sparar följande information om ditt konto:

 • Åtkomsttoken som skickas från YouTube vid auktorisering
 • Ditt kontos visningsnamn för att visas i listan över länkade konton
 • Webbadressen till alla videor som du delar via Moments

Dessa uppgifter lagras lokalt på din dator och delas inte med någon tredje part. Du kan när som helst ta bort dessa uppgifter genom att ta bort länken till ditt konto under Inställningar > Länkade konton. För frågor eller funderingar kring hantering eller radering av dina YouTube-uppgifter, skicka in en begäran via detta DSAR-formulär.

3.2 Användning av personuppgifter

SteelSeries använder endast personuppgifter för ändamål som överensstämmer med användarens inlämnande av personuppgifter. Det innebär att SteelSeries kommer att använda insamlade personuppgifter för att tillhandahålla bättre interaktiva tjänster och produkter till kunderna, för att underlätta kommunikationen med våra användare och ge dem en bättre upplevelse när du besöker webbplatsen och använder våra tjänster.

Situationer då personuppgifter används:

 • När du lägger en beställning: namn, e-post, adress, faktureringsinformation
 • När du registrerar dig: e-post, användarnamn, lösenord
 • När du kommunicerar med våra supportteam: namn, e-post, beställnings-ID
 • När du loggar in i våra tjänster

Ditt SteelSeries-användarnamn är allmänt tillgänglig för alla. Du bör undvika att använda personuppgifter i ditt användarnamn och om du gör det så sker det på egen risk.

SteelSeries kommer endast att överföra personuppgifter som samlats in av användare av webbplatsen till våra dotterbolag eller tredje parter för följande syften: Om det behövs för att kunna behandla sådana uppgifter och vi har gett instruktioner om att göra det och behandlingen uppfyller villkoren i integritetspolicyn, om en användare har givit sitt samtycke till en sådan överföring, om en användare har begärt en sådan överföring (t.ex. en begäran om orderbehandling), om det krävs eller tillåts av lagen, eller om det krävs för att skydda lagliga eller andra viktiga intressen.

Vissa av dessa tredje parter inkluderar, men är inte begränsade till, följande partners:

 • Brand3D LLC, för Aim Master
 • iGames Inc., för Game Giveaways
 • Segment

I enlighet med det som anges nedan har SteelSeries ingen avsikt att sälja personuppgifter till någon tredje part. Se avsnitt 6 (Integritetsrättigheter för bosatta i Kalifornien) nedan för mer information.

SteelSeries kan från tid till annan dela sammanställda och avidentifierade uppgifter med våra affärspartner. Dessa sammanställda och avidentifierade uppgifter har samlats in och analyserats i sammanställt format och vi kommer inte att dela dessa uppgifter med några dotterbolag, affärspartner eller något ombud.

SteelSeries sparar endast dina personuppgifter så länge du har en profil i vårt digitala ekosystem, såvida de inte behöver sparas längre för att de krävs för att uppfylla ett kontrakt som du är part i, för att uppfylla en för oss lagstadgad skyldighet, eller för något som syftar till att uppfylla våra legitima intressen.

3.3 Dina rättigheter angående hantering av dina personuppgifter

Du har ett antal rättigheter gällande de av dina personuppgifter som vi har sparat, och du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på de sätt som anges nedan.

Dessa rättigheter inkluderar:

 • Att få reda på hur vi hanterar dina personuppgifter och få åtkomst till de av dina personuppgifter som vi sparar. Observera att vi, under vissa omständigheter, har rätt att neka begäran om åtkomst till kopior av personuppgifter, med syfte att skydda en annan persons rätt till integritet.
 • Att kräva att vi korrigerar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • Att kräva att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter. Observera att vi i vissa fall har laglig rätt att behålla dina personuppgifter, även om du kräver att de raderas. En användare kan aktivt radera personuppgifter som är kopplade till hens användarprofil genom att radera sin profil på webbplatsen.
 • Att under vissa omständigheter invända mot, och kräva, att vi begränsar vår hantering av dina personuppgifter. Återigen kan det finnas tillfällen då du invänder mot, eller ber oss begränsa, vår hantering av dina personuppgifter men då vi har laglig rätt att vägra detta.
 • Att i vissa fall få personuppgifter i ett strukturerat format som används ofta och som kan läsas maskinellt, och/eller begära att sådan information överförs till tredje part om detta är tekniskt möjligt. Observera att denna rättighet bara rör personuppgifter som du har lämnat till oss.
 • Att ångra ditt medgivande, även om vi i vissa fall har laglig rätt att fortsätta hantera uppgifterna utan ditt medgivande, om vi har ett legitimt skäl (förutom medgivandet) att göra så.
 • Att lämna in ett klagomål på danska dataskyddsmyndighetens webbplats https://www.datatilsynet.dk/english, om du bor inom EU och du anser att vi har kränkt dina rättigheter.

Användare kan även neka SteelSeries att behandla deras personuppgifter för att anpassa tjänsten. SteelSeries-användare har åtkomst till att ladda ner GG Desktop Application, som tillhandahåller direktåtkomst till våra tjänster. Under menyn Inställningar i GG Desktop Application kan användare välja att neka SteelSeries att behandla uppgifter för att anpassa tjänsterna. Detta stoppar inte vår automatiska insamling av uppgifter när en användare använder våra tjänster, men det stoppar kopplingen till ditt SteelSeries-konto och det gör därmed att uppgifterna samlas in helt anonymt. Genom att stänga av denna funktion kommer du att förlora åtkomst till anpassat innehåll på vår webbplats och i våra tjänster, till aviseringar om nya produktlanseringar och åtkomst till betaversioner av och tidig åtkomst till program.

4. COOKIES OCH ANDRA INSAMLINGSMETODER

4.1 Samtycke

SteelSeries använder kakor på denna webbplats. När du besöker och interagerar med vår webbplats, accepterar du att vi automatiskt tar emot och registrerar information från din webbläsare på våra serverloggar, inklusive din IP-adress, information om kakor, samt sidan du begärde.

SteelSeries mottar och sparar följande uppgifter om dig automatiskt när du interagerar med våra tjänster:

 • Interaktionsdata. Vi samlar in interaktionsdata som hjälper oss att förbättra våra produkter och tjänster. Denna typ av data är avsedd att informera oss om hur användare använder våra tjänster. De kan inkludera, men är inte begränsade till, uppgifter om vilka skärmar inom användargränssnittet som man interagerar med och vilka funktioner som används medan tjänsten körs.
 • Tekniska data. Vi samlar in tekniska data om tjänsterna och enheter som stöds (SteelSeries-tillbehör och enheter eller bärbara datorer som stöds från partner) som du använder för att köra vårt program. Information som versioner av firmware och drivrutiner, applikationsversionsnummer, OS-version, ditt land (men inte din IP-adress, din ort eller stat) och ditt applikations-ID kommer att samlas in. Applikations-ID är ett slumpmässigt, unikt nummer som genereras vid installation. Vi kan inte använda detta nummer för att identifiera en användare: det är helt enkelt till för att vi ska kunna veta att varje installation är unik.
 • Kraschrapporter och felloggar. För att hjälpa oss med att identifiera problem som våra användare kan ha, kommer vi att skicka detaljerad information om applikationskrascher, misslyckade uppdateringar av firmware eller drivrutiner samt andra felrapporter. Kraschrapporter inkluderar uppgifter om varför vår applikation eller vår enhet har kraschat och statusen på enhetsminnet och körningen under kraschen.

4.2 Placering och användning av kakor

När webbplatsen används kommer kakor att sparas på det media som användaren använder för att navigera på webbplatsen. Dessa kakor används för att ge användaren av webbplatsen en bättre upplevelse, och för att samla in viss information om användaren, för att underlätta analysen av användarna på webbsidan. Det finns en komplett lista som beskriver de cookies vi använder på: Cookielista

4.3 Hantering av kakor

SteelSeries informerar användare av webbplatsen om att användaren kan radera kakor med en funktion i webbläsaren. Användaren kan också, i sin webbläsare, ställa in så att den helt och hållet blockerar kakor.

SteelSeries rekommenderar alla användare att läsa användarguiden till sin webbläsare, för att på så sätt kunna justera dess inställningar för kakor, enligt sina önskemål.

4.4 Marknadsföring online

Vi visar dig inga annonser från tredje part när du använder webbplatsen. Dock arbetar vi med marknadsföringspartners med att sätta annonser för SteelSeries på webbplatser från tredje part, och dessa partners kan spara cookies i din dators webbläsare. Dessa cookies gör att våra partner känner igen din dator, så att annonsservern kan visa dig annonser för SteelSeries på andra platser på internet. Det finns en lista över våra samarbetspartner tillgänglig på: Komplett partnerlista

5. SÄKERHET

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter. När du lämnar personuppgifter via webbplatsen, krypteras de och skickas till oss på ett säkert sätt. Du kan verifiera detta genom att leta efter en låssymbol i din webbläsare, eller efter ”https://” i början av webbplatsens adress. Servrarna som vi sparar personuppgifter på förvaras på en säker plats.

Tyvärr är överföring av uppgifter över internet inte helt säkert, så vi kan inte garantera säkerheten för dina personuppgifter. Om du har anledning att tro att dina personuppgifter har utsatts för en risk eller att användningen av webbplatsen eller tjänsterna inte längre är säker, bör du kontakta oss på de sätt som anges under 7. Kontaktuppgifter nedan.

6. INTEGRITETSRÄTTIGHETER FÖR BOSATTA I KALIFORNIEN

Kaliforniens ”Shine the Light”-lag

Kaliforniens civillag avsnitt 1798.83, även känd som ”Shine the Light”-lagen, tillåter bosatta i Kalifornien att begära ut vissa detaljer om personuppgifter som vi kan lämna ut till tredje parter för direkta marknadsföringssyften. Om du bor i Kalifornien och skulle vilja begära ut dessa uppgifter, kontakta oss enligt vad som anges under avsnitt 7 (Kontaktuppgifter) nedan.

California Consumer Privacy Act (”CCPA”)

CCPA kräver att vi tillhandahåller ytterligare integritetsrelaterade uppgifter till personer bosatta i Kalifornien.

CCPA-utlämningar

 • Personligt identifierbara uppgifter. I enlighet med avsnitt 3 (Personuppgifter) och avsnitt 4 (Cookies och andra insamlingsmetoder) ovan samlar vi in vissa kategorier och specifik information om privatpersoner som kallas ”personuppgifter” enligt definitionen i CCPA (”CA-personuppgifter”). Vi kan i synnerhet komma att samla in följande typer av CA-personuppgifter:
  • Identifierbara uppgifter: namn, e-postadress, användarnamn och lösenord, IP-adress;
  • Kommersiella uppgifter: faktureringsuppgifter, beställnings-id;
  • Information om internetanvändning eller användning av andra elektroniska nätverk: cookieinformation, inklusive interaktionsuppgifter (t.ex. information om vilka skärmar som användargränssnittet har interagerat med och vilka funktioner som har använts under användning av tjänsten) och tekniska uppgifter (t.ex. information om versioner av firmware och drivrutiner, applikationsversionsnummer, OS-version, land och applikations-id); och
  • Andra personuppgifter: vid erhållet tillstånd, information som rör ditt YouTube-konto, inklusive ditt visningsnamn och URL för eventuella videor du delar via SteelSeries Moments.
 • Källor. Vi kan komma att samla in vissa kategorier av CA-personuppgifter från dig och dina enheter under din interaktion med oss eller under din användning av webbplatsen och tjänsterna, enligt det som beskrivs i avsnitt 3 (Personuppgifter) och avsnitt 4 (Cookies och andra insamlingsmetoder) ovan.
 • Syften. Vi samlar in CA-personuppgifter för de affärssyften och kommersiella syften som beskrivs i avsnitt 3 (Personuppgifter) och avsnitt 4 (Cookies och andra insamlingsmetoder) ovan. Vi delar och/eller lämnar även ut dina CA-personuppgifter enligt följande:
  • Delning av dina CA-personuppgifter i affärssyften: Enligt det som beskrivs i avsnitt 3 (Personuppgifter) ovan kan vi komma att dela de kategorier av CA-personuppgifter som listas ovan med tredjepartsleverantörer och -tjänsteleverantörer samt med offentliga eller statligt styrda myndigheter för att uppfylla våra affärssyften. Exempel på affärssyften inkluderar att slutföra beställningar, hantera åtkomst till användarkonton, underlätta konversationer mellan användare och våra supportteam och avdelningen för rättslig efterlevnad.
  • Delning av dina CA-personuppgifter i kommersiella syften: Vi delar inte dina CA-personuppgifter med parter som listas i denna integritetspolicy på något sätt som kan tolkas som en försäljning under kaliforniska lagar.
 • Kaliforniska konsumenträttigheter.
  • Med vissa undantag och kvalifikationer har du rätt att: (i) begära åtkomst till dina CA-personuppgifter och (ii) begära att dina CA-personuppgifter raderas. För att utöva dina rättigheter eller be ett auktoriserat ombud att utöva dem åt dig bör du kontakta oss enligt det som anges i avsnitt 7 (Kontaktuppgifter) eller enligt nedanstående instruktioner. Obs: I säkerhetssyfte vidtar vi åtgärder för att hjälpa till att verifiera din identitet och/eller auktoriseringen av ditt behöriga ombud.
  • Utöva rättigheter för bosatta i Kalifornien. Om du skulle vilja utöva dina rättigheter enligt det som anges ovan, gällande dina CA-personuppgifter, kommer vi inte att diskriminera dig på något sätt när det gäller prissättning av produkter eller genom att tillhandahålla en annan nivå eller kvalitet av produkter. Kontakta oss i enlighet med det som anges i avsnitt 7 (Kontaktuppgifter) nedan om du har frågor eller om du vill utöva någon av dessa rättigheter.

7. KONTAKTUPPGIFTER

Om du anser att vi inte följer den här integritetspolicyn eller om du vill utöva dina rättigheter enligt det som anges ovan, kontakta oss via detta DSAR-formulär eller via brev till nedanstående adress:

SteelSeries ApS
Havneholmen 8, 1:a våningen
2450 Köpenhamn SV, Danmark